Sommarlägret 2019 är avklarat, projektgruppen vill tacka alla ungdomar som medverkat :)

Logotyp

Vi vill främja ledarskap
i ett samhällsperspektiv

Folkbildarna Värmland vill ta initiativ till att skapa en ledarskapsmodell som främjar ledarskap i ett samhällsperspektiv, där en positiv värdegrund och allas lika värde är centralt. Projektidén bygger på tanken att människor som får stärkt självförtroende och självkänsla i större utsträckning kan forma sin framtid både relationsmässigt, inom arbetslivet och i det civila samhället.

En inkludering som baseras på delaktighet och målgruppens behov, samt deras intresseområden ger stora möjligheter till att vara en bra del av ett framtida samhälle.

Utveckla en ledarskapsakademi för
ungdomar i en mångkulturell stadsdel

Projektets syfte är att utveckla en ledarskapsakademi för ungdomar i en mångkulturell stadsdel i Karlstad. Att lära sig planera, arrangera, leda och utvärdera gemensamma aktiviteter är en del i projektet. Att ungdomar vågar inta ledarroller i olika former är kärnan i projektet.

Sommarlägret 2019
Under de två lägerveckorna hann vi med allt från sol&bad, paddling, massa lek och sport, matlagning och mycket mer där till!
Det finns lite bilder och filmklipp både på vår facebook och instagram, in och följ oss där om ni inte redan gör det :)
Vi vill även passa på att tacka Stor COOP och Wermanlandsmejeriet för all go mat, dryck och glass :)

Kontaktpersoner

Anders Heimer
Projektansvarig

054-4020131
Ingrid Ranke
Projektledare

070-236 48 34
Kiyomars Yousefi
Mentor

073-687 07 71
Ida Nilsson
Projektmedarbetare

070-5349332
Oskar Westerlind
Projektmedarbetare/Mentor

070-2114694