Ledarskap " Att ha både kunskap & förmåga att leda en grupp framåt mot gemensamt uppsatta mål."

Logotyp

Välkommen till Ledarskapsakademin
i Karlstad

Ledarskapsakademin är ett projekt som startades 2017 och vars syfte är att främja ideellt ledarskap i Karlstad.
Barn och unga behöver fler meningsfulla fritidsaktiviteter. För att fritidsaktiviteter ska kunna erbjudas behövs bland annat ledare. Alla idrottstränare, dansledare, övriga kursledare och föreningsaktiva är exempel på personer som på sin fritid leder andra. Att vara ledare är en utmaning men också väldigt roligt. Man gör något viktigt och lär sig saker för livet. I Karlstad behövs fler unga ledare på fler områden.
Ledarskapsakademin kurser i ledarskap och med inriktning idrott och projektledning samt fixar tillfällen där du som är ung kan prova på att vara ledare. Vi arbetar främst mot bostadsområdena Våxnäs, Gruvlyckan och Kronoparken där vår målgrupp är ungdomar mellan 15-25 år.

Utveckla en ledarskapsakademi för
ungdomar och unga vuxna i en mångkulturell stadsdel

Att lära sig att leda sig själv, planera, arrangera, leda och utvärdera gemensamma aktiviteter är kärnan i vårt projektet. Vi arrangerar kurser och anordnar aktiviteter där unga får öva på att vara ledare, så att de sedan vågar inta ledarroller i olika former och situationer i livet.
Projektets syfte är även att ta fram metoder för hur man kan stärka ideellt ledarskap med hjälp av folkbildningsmetoder. Olika arbetssätt och kursmoment testas. Folkbildarna i Värmland, som är en sammanslutning av alla nio värmländska studieförbund, äger projektet, som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Kontaktpersoner

Anders Heimer
Projektansvarig
anders.heimer@sv.se
054-402 01 31
Hannah Fridh Johansson
Projektledare
hannah@tillsammansikarlstad.se
070-644 23 97
Kiyomars Yousefi
Mentor
kiyomars@tillsammansikarlstad.se
073-687 07 71
Oskar Westerlind
Projektmedarbetare/Mentor
oskar.westerlind@ledarskapsakademin.nu
070-211 46 94