Ledarskap " Att ha både kunskap & förmåga att leda en grupp framåt mot gemensamt uppsatta mål."

Logotyp

Vi vill främja ledarskap
i ett samhällsperspektiv

Folkbildarna Värmland vill ta initiativ till att skapa en ledarskapsmodell som främjar ledarskap i ett samhällsperspektiv, där en positiv värdegrund och allas lika värde är centralt. Projektidén bygger på tanken att människor som får stärkt självförtroende och självkänsla i större utsträckning kan forma sin framtid både relationsmässigt, inom arbetslivet och i det civila samhället.

En inkludering som baseras på delaktighet och målgruppens behov, samt deras intresseområden ger stora möjligheter till att vara en bra del av ett framtida samhälle.

Utveckla en ledarskapsakademi för
ungdomar i en mångkulturell stadsdel

Projektets syfte är att utveckla en ledarskapsakademi för ungdomar i en mångkulturell stadsdel i Karlstad. Att lära sig planera, arrangera, leda och utvärdera gemensamma aktiviteter är en del i projektet. Att ungdomar vågar inta ledarroller i olika former är kärnan i projektet.

Kontaktpersoner

Anders Heimer
Projektansvarig

054-4020131
Ingrid Ranke
Projektledare
ledarskapsakademins@gmail.com
070-236 48 34
Kiyomars Yousefi
Mentor

073-687 07 71
Ida Nilsson
Projektmedarbetare
Ida.nilsson@ledarskapsakademin.nu
070-5349332
Oskar Westerlind
Projektmedarbetare/Mentor
oskar.westerlind@ledarskapsakademin.nu
070-2114694