Kartläggning av ledarskapet i befintliga föreningar, universitetet och verksamheter för ungdomar och unga vuxna på Kronoparken

Under projektets första år gjordes en kartläggning av föreningar och nyckelpersoner på bostadsområdet. Projektledarna träffade representanter för skola, fritidsgård, idrottsverksamhet, etniska föreningar, religiösa samfund och andra grupper där ungdomar är aktiva eller som känner ungdomarna väl. I samtal med dem ställdes frågor om bland annat fritidsvanor, vad ungdomarna saknar, om de etablerade föreningarna arbetar med ledarskap som riktar sig till de yngre i någon form och om de känner ett behov av ett ledarskapstänk hos sina yngre medlemmar/deltagare. Det ledde till en bra kontakt med nyckelpersoner på Kronoparken, samt ett bra underlag för det framtida arbetet.

Kartläggningen är kontinuerligt pågående för att utvärdera projektet under dess gång.