Ledarutbildning samt vidareutbildning för ledare i olika åldrar

Målet är att ta fram en modell för hur ledarskapet på Kronoparken kan stärkas. För det används kurser med folkbildningsmetoder som syftar till att stärka självkänslan och ge rätt verktyg för att ungdomar ska kunna inta ledande roller i olika organisationer eller aktiviteter. Intern utvärdering av projektet kommer att pågå kontinuerligt så att utbildningen blir allt bättre.

Du som vill delta i ledarutbildningen ska vara mellan 12 och 25 år. Kurserna anpassas till deltagarnas ålder, vissa kurser är riktade till yngre deltagare och andra kurser till äldre. Olika åldrar har olika intresseområden och även olika sätt att lära sig.

 

Har du några frågor och funderingar kring vad det finns för ledarutbildningar är det bara att ta kontakt med oss så svarar vi så fort vi kan.

Mejl adresser finns längre ner på hemsidan, vi svarar även via facebook och instagram.