Program för ledarutbildning för olika åldrar

Du som vill delta i ledarutbildningen ska vara mellan 12 och 25 år. Kurserna anpassas till deltagarnas ålder, vissa kurser är riktade till yngre deltagare och andra kurser till äldre. Olika åldrar har olika intresseområden och även olika sätt att lära sig.