Såhär hanterar vi situationen kring Corona-viruset

Vi på ledarskapsakademin anpassar våra verksamheter till hur läget ser ut idag kring viruset och vad folkhälsomyndigheten rekommenderar. Dessa punkter försöker vi anpassa oss till:

  1. I nuläget gör vi inga gruppaktiviteter inomhus, vilket betyder att flera av våra planerade kurser blir inställda.
  2. Vi fortsätter med verksamheter utomhus, till exempel fotboll och löpträning. Även årets sommarläger kommer att hållas, men med vissa anpassningar, till exempel kommer alla aktiviteter att ske utomhus.

Om du har några symtom så som hosta, halsont, feber, utslag så ska du avstå från att delta eller besöka Ledarskapsakademin.

Du är alltid välkommen att höra av dig genom telefonsamtal, mejl eller sociala medier.