Såhär hanterar vi situationen kring Corona-viruset

Vi på ledarskapsakademin anpassar våra verksamheter till hur läget ser ut idag kring viruset och vad folkhälsomyndigheten rekommenderar. Dessa punkter försöker vi anpassa oss till:

  1. I nuläget gör vi inga gruppaktiviteter inomhus, vilket betyder att flera av våra planerade kurser blir inställda.
  2. Vi fortsätter med verksamheter utomhus, till exempel fotboll och löpträning.

 

Att tänka på för alla –Ställ tre förebyggande frågor till dig själv:

  1. Har jag befunnit mig i ett riskområde?
  2. Har jag närstående som befunnit sig i riskområden?
  3.  Har jag några symtom så som hosta, halsont, feber, utslag?

Om du svarar ja på någon av dessa frågor bör du avstå från att delta eller besöka Ledarskapsakademin.

Du är alltid välkommen att höra av dig genom telefonsamtal, mejl eller sociala medier.