26-02-2020

Samtal om hur man startar egna föreningar

I februari 2020 bjöd vi in ett antal föräldrar till en informell träff kring hur man bildar en förening. Många hade barn i exempelvis idrottsaktiviteter, men visste väldigt lite om hur svenskt föreningsliv fungerar. Vad förväntas av en förälder? Vad betyder ideellt engagemang? Vilka möjligheter öppnar sig om man startar en förening kring ett gemensamt intresse? Det blev en trevlig första träff och kanske kan vi snart få igång en studiecirkel om föreningskunskap på Kronoparken.