Utbildningsprogram 1 och 2 kommer att genomföras under alla 3 projektåren

Det första steget (utbildningsprogram 1) är en introduktionskurs med folkbildningsmetoder. Under ett antal träffar arbetar vi med grundläggande ledarskap, vikten av retorik, eget ansvar, en humanistisk värdegrund och verktyg för fortsatt personlig utveckling. Nästa steg (utbildningsprogram 2) är en kombinerad ledarutbildning med praktik där rådgivare/stödpersoner bidrar med ett mentorskap och personlig uppföljning för varje ung ledare.

Utbildningsprogram 1 och 2 kommer att genomföras under alla tre projektåren med ambitionen att samla erfarenheter, så att både enskilda moment och programmen i sin helhet kan förbättras efter hand. Dessutom ger detta möjlighet för fler ungdomar att delta. En större kritisk massa av framtida ledare utbildas och motiveras än om bara en omgång skulle genomföras.