Vidareutveckling av ledarutbildning på fler nivåer

Målet är att ta fram en modell för hur ledarskapet på Kronoparken kan stärkas. För det används kurser med folkbildningsmetoder som syftar till att stärka självkänslan och ge rätt verktyg för att ungdomar ska kunna inta ledande roller i olika organisationer eller aktiviteter. Intern utvärdering av projektet kommer att pågå kontinuerligt så att utbildningen blir allt bättre.